Cum sa devin membru al Retelei de Tineri Agricultori?

1 post / 0 new
admin
Cum sa devin membru al Retelei de Tineri Agricultori?

 Pentru a deveni membru al Reţelei de Tineri Agricultori ,(FARM) sunt necesari de întreprins urmatorii paşi:

 • Accesezi optiunea Creează un cont nou de pe pagina principală şi introduci datele personale.
 • Achiti cota de membru către una din organizaţiile de mai jos , alegind cea mai apropiata locaţie unde iţi desfăşurezi activitatea, (aceasta doar în cazul cînd nu eşti membru FARM)

Nr.

Regiunea

Denumirea

Numele Prenumele

Adresa

Telefon/Fax

Mobil

E-mail/pagină web

 1.  

 Cantemir

AO „Fermer-AGROinform”

Larisa Vîlcu

 

Lilea Botez

str. Trandafirilor 2, et. IV, of. 408 MD- 7301

tel.: 0 273 22853

fax: 0 273 23066

079529605

067695836

078773463

cantemir@agroinform.md

lvilcu@mail.ru

 1.  

 Drochia

OO „AGRO-CONS”

Tudor Darii

Veronica Cociu

Daniela Ungureanu

bd. Independenţei 48, MD-5201

tel.: 0 252 27032

fax: 0 252 27032

069353231

069326776

068385313

drochia@agroinform.md

 1.  

 Edineţ

AO „AGROinform”

Tatiana Finiuc

Vasile Vieru

şos. Bucovinei 37

tel.: 0 246 24384

fax: 0 246 23487

069161639

069053318

edinet@agroinform.md

 1.  

Făleşti

AO „Cutezătorul”

Victor Cimpoieş

Alexandru Fusa

str. Ştefan cel Mare 50, et. 1, of. 127, MD-5901

tel.: 0 259 22951

fax: 0 259 22951

  0 259 22520

069008119

079022853

falesti@agroinform.md

viccimpoies@gmail.com

www.cutezatorul.org.md

 1.  

Hânceşti

OO „Centrul de ex-tensiune în agri-cultură Hînceşti”

Maria Rotaru

str. Mihalcea Hîncu 123, et. 4, bir. 62 A, MD-3401

tel.: 0 269 23408

068083841

hincesti@agroinform.md

 1.  

Nisporeni

AO „Nis-AGROinform”

Petru Ionel

Maria Ciorici

str. Suveranităţii 2, et. 3, of. 307, MD-6401

tel.: 0 264 23857

fax: 0 264 23857

069926550

069808295

nisporeni@agroinform.md

 1.  

Orhei

AO „OrhConsInfo”

Vera Grozavu

 

Ion Grozavu

str. Vasile Mahu 141, MD-3505

tel.: 0 235 24955 

fax: 0 235 27768

079935799

061184887

079105044

orhei@agroinform.md

grozavuvera@mail.ru

grozavujon@gmail.com

 1.  

Rîşcani

OO „AFASR”

Natalia Guţu

 

str. Independenţei 44, of. 12, MD-5600

tel.: 0 256 24584

069079179

riscani@agroinform.md

afasr@yandex.ru

 1.  

Ungheni

OO „Centrul pentru Iniţiativă Privată”

Valeriu Botnari

 

Marina Radu

str. Naţională 7, et. 5, of. 507, MD-3600

tel.: 0 236 23455

       0 236 27415

079569545

067357373

060464115

ungheni@agroinform.md

botnarivaleriu@mail.ru

www.cipungheni.ong.md

 1.  

Cahul

OO „Centrul de Business şi consultanţă Cahul”

Anatol Nebunu

Eugenia Nebunu

Piaţa Independenţei 6, of.105

tel.: 0 299 21413

fax: 0 299 21413

079090270

078254520

cahul@agroinform.md

cbccahul@list.ru

www.cbccahul.md

 

Reţeua Tinerilor Agricultori ca platformă a Federaţiei Agricultorilor oferă fiecărui tînar posibilităţi şi oportunităţi: 

 

Federația Agricultorilor din Moldova este una dintre organizațiile cu influență, ce reprezintă interesele producătorilor agricoli, fiind vocea fermă a celor aproape 5000 de membri și apărând în același timp drepturile economice ale tuturor agricultorilor din Republica Moldova.

Cu o vastă acoperire în teritoriu, actualmente, Federația Agricultorilor este constituită de o echipă consolidată de experți profesioniști din cadrul Oficiului Național de Coordonare și din cele 10 Organizații Regionale.

De 18 ani, echipa Federației este aproape de fermieri, oferindu-le sprijin real și servicii de înaltă calitate în dezvoltarea afacerilor, transferul de cunoștințe, susținerea cooperării fermierilor, suport la comercializarea și exportul producției agricole, încurajarea femeilor și a tinerilor care dezvoltă afaceri în domeniul agricol.

Prin proiectele implementate și rezultatele obținute, Federația Agricultorilor din Moldova, aspiră să sprijine fiecare agricultor, în calea spre un viitor prosper și a unei vieți decente.

 

Misiunea:

Federația sprijină dezvoltarea afacerilor agricole și reprezintă interesele membrilor săi, prin promovarea unor politici echitabile de dezvoltare durabilă a zonelor rurale.

 

Valorile:

Responsabilitate în fața membrilor

• Competență profesională

• Deschidere și orientare spre beneficiari

• Respect față de egalitatea de șanse

• Armonie de echipă

• Imagine publică pozitivă

• Putere de reprezentare

• Respect față de identitatea și autonomia organizațiilor regionale

 

Ce facem:

Cu expertiză valoroasă în diverse domenii de activi­tate, Federația Agricultorilor este lider pe piața servicii­lor acordate producăto­rilor agricoli, răspunzând necesităților și aspirațiilor beneficiarilor.

Asistăm producătorii agricoli la crearea cooperativelor. Sprijinul acordat numeroaselor cooperative contribuie la rezultatele membrilor acestora, care își sporesc investițiile și măresc vânzările.

Oferim asistență tehnică grupurilor neformale de fermieri. Susținerea cercuri­lor de studiu și grupurilor de vânzări, contribuie la per­fecționarea tehnologiilor de producere, accesarea de noi piețe și sporirea veniturilor fermierilor.

Contribuim la dezvoltarea afacerilor agricole. În fiecare an, sunt elaborate sute de dosare pentru subvenții și planuri de afaceri în cadrul diverselor programe de finanțare derulate în țară.

Promovăm lanțurile valorice agricole, crescând capacitățile fermierilor în subiecte precum post-recoltarea, cerințele piețelor de export și cooperarea. Sunt stabilite contacte cu piețe noi de export și crește cifra de vânzări și venituri.

Susținem prima bursă agricolă on-line: www.agravista.md, lansată de Federație în 2002. Sistemul informațional AgraVista este un loc de desfășurare a tranzacțiilor cu produse agricole și obținerea informației despre piețele agricole.

Edităm an de an ziarul Agravista care aduce infor­mație și cunoștințe în casele membrilor federației. Publi­cația este o sursă veridică și a devenit deosebit de popu­lară în rândul agricultorilor.

Suntem aproape de fe­meile care vor să inițieze afaceri în agricultură, să aplice tehnologii moderne și să se implice în dialogul politic. Pentru Federație este extrem de importantă promovarea egalității de gen, oferind femeilor opor­tunități egale.

 

 

Noua Strategie de Activitate a Federației Agricultorilor din Moldova

 

Începând cu anul 2018, Federația Agricultorilor din Moldova lansează implementarea unei noi strategiei pe termen mediu. Strategia este un răspuns în fața noilor provocări din sectorul agricol și necesităților fermierilor din țara noastră.Planul strategic de dezvoltare a Federației pentru anii 2018 - 2021 a fost elaborat în mod participativ, cu implicarea întregii rețele și a membrilor săi, iar obiec­tivul general al acestei strategii constă în asigurarea dezvoltării durabile și incluzive a zonelor rurale prin promovarea politicilor echitabile, prestarea serviciilor calificate și inovatoare și consolidarea capacităților organizației.

Noua strategie

 

Noua strategie presupune dezvoltare prin schimbare, în corelare cu imperativele timpului și contextul socio-economic actual, aceasta implicând realizarea în cadrul strategiei a patru obiective majore:

 

Primul obiectiv este centrat pe transformarea Federației Agricultorilor din Moldova, într-o organizație lider în dezvoltarea rurală, prin evoluția permanentă a capacităților, resurselor și serviciilor oferite.

Vom realiza acest obiectiv prin restructurarea rețelei, lansarea de servicii inovatoare, diversificarea metodelor de extensiune și sporirea calității asistenței tehnice a producătorilor agricoli. Ne propunem să extindem acoperirea geografică a rețelei prin atragerea organizațiilor membre noi.

Va fi sporită vizibilitatea Federației în activitățile de reprezentare, prin implicarea activă a Organizațiilor Regionale și formarea noilor lideri de opinie. Zeci de tineri agricultori din regiune, sunt deja instruiți pentru a deveni calificați și activi în dialogul de politici.

Opinia publică va cunoaște noua imagine a Federației, după lansarea unei campanii intense de informare pentru promovarea noului brand. Federația Agricultorilor va apare în fața tuturor partenerilor și beneficiarilor, cu o imagine nouă, modernă, ce reflectă dezvoltarea ascendentă a organizației.

 

Al doilea obiectiv este să contribuim la creșterea competitivității producătorilor agricoli prin promovarea tehnologiilor durabile, facilitarea accesului la finanțare și găsirea de noi piețe de desfacere.

Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă prin implementarea programei de asistență și instruire pentru membrii cooperativelor hor­ticole și de lapte, care reprezintă beneficiarii permanenți ai federației, dar și pentru noi cooperative care vor fi create. În acest scop se vor desfășura evenimente de informare și instruire destinate promovării cooperării în rândul agricultorilor.

Agricultorii vor studia practici inovatoare și tehnologii moderne prin organizarea școlilor de câmp pe diverse sectoare de producere. Accesul sporit la piețe va fi facilitat prin asistența acordată grupurilor de vânzări care efectuează aprovizionarea cu mijloace de producere și vânzările împăună.

Va fi sporit accesul fermierilor la resurse financiare prin asistența oferită la eliberarea creditelor și accesarea subvențiilor. Ne pro­punem să oferim asistență complexă pentru startupurile inițiate de tinerii agricultori și femeile antreprenoare din spațiul rural.

 

Un șir de evenimente vor promova ino­vațiile, bunele practici agricole și agricultura ecologică. Școli de cămp specializate pe aceste domenii vor fi organizate, iar într-un final, așteptăm să creștem numărul de agri­cultori care aplică bunele practici agricole.

 

Al treilea obiectiv este de a susține și a încuraja integrarea femeilor și tinerilor agricultori în lanțuri valorice, prin servicii specializate și activități distincte.

Femeile antreprenoare vor avea diverse oportunități de colaborare prin crearea unor legături verticale și orizontale mai puternice. Vor fi ajutate să-și dezvolte competențele în vânzări și marketing.

Toate vor fi posibile prin acordarea de asistență și dezvoltarea celor 3 rețele de femei antreprenoare din agricultură, care numără circa 350 de membri. Planificăm pentru membrele rețelelor activități de instruire, vizite de studiu și evenimente de networking. Vom oferi asistență la cooperarea formală sau non-formală a femeilor pe segmentul de marketing și vom organiza târguri regionale pentru antreprenoarele din sector.

 

Cel puțin 3 servicii specializate vor fi inițiate pentru tinerii agricultori, inclusiv servicii digitale. Va fi creat un program de stagiu pentru tinerii consultanți. Istoriile de succes ale femeilor vor fi intens promovate. Minim 10 întreprinderi nou-înființate de către femei și tineri, vor beneficia de asistența necesară.

 

Al patrulea obiectiv este de a promova alinierea la standardele UE, prin cooperare regională și promovarea practicilor euro­pene în dezvoltarea rurală.

Realizarea acestui obiectiv se va înfăptui prin integrarea Federației în rețele profesionale regionale și asigurarea legăturii cu Rețelele Naționale Rurale (RNR) din Uniunea Europeană. Împreună cu alte organizații de fermieri din republică, am creat Rețeaua Națională Rurală din Moldova și ne propunem să stabilim relații de colaborare cu rețele similare din țările UE.

La nivel local, în calitate de reprezentanțe a Rețelei Naționale Rurale din Moldova, vor fi create platforme regionale agro-rurale pentru implicarea activă a societății civile în dialogul politic. Cu suportul acestor platforme vom lansa inițiative politice pentru eficientizarea strategiilor de dezvoltarea agricolă și rurală.

 

Se vor sensibiliza comunitățile rurale privind oportunitățile abordării LEADER și Grupelor de Acțiune Locală (GAL) pentru dezvoltarea rurală. Vom contribui la îmbunătățirea cadrului regulatoriu pentru activitatea GAL-urilor.

 

Federația Agricultorilor din Moldova are o acoperire mare în raioanele din țară.  Membrii FARM au acces la servicii de calitate, oferite de către cele zece Organizații Regionale. Specialiștii din cadrul acestor organizații dețin cunoștințe și experiențe valoroase și își perfecționează continuu abilitățile și aptitudinile.

 

Serviciile oferite de Organizațiile Regionale ale Federației Agricultorilor din Moldova:

 • Consultanță și instruiri în aplicarea teh­nologiilor avansate
 • Consultanță complexă la inițierea și dez­voltarea afacerilor
 • Elaborarea planurilor de afacere
 • Întocmirea dosarelor pentru subvenționare
 • Asistență în crearea și dezvoltarea cooperativelor
 • Servicii specializate pentru tinerii agricul­tori, inclusiv servicii digitale
 • Asistență tehnică grupurilor informale de producători
 • Asistență rețelelor de femei antre­prenoare din spațiul rural
 • Servicii de marketing, inclusiv facilitarea vânzărilor
 • Organizarea vizitelor de studiu interne și externe și altele
 • Activitate editorială (propriul ziar)
 • Studii şi investigaţii (analize), utilizând diverse instrumente
 • Elaborarea modulelor şi programelor pentru instruire