Secțiunea Experți

Nicolaescu Gheorghe
+37379463186
gh.nicolaescu@gmail.com
Doctor în viticultură în cadrul UASM
Sergiu Popa
+37379737399
mdpopas@mail.ru
Popa Sergiu – dr., lect. super. univ., şeful catedrei de pomicultură ,UASM
Boris BOINCEAN
+37369889054
bboincean@gmail.com
Șef de laborator pentru tehnologii și sisteme agricole, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, „Selecţia” Bălţi, Republica Moldova; Doctor habilitat in agricultură, profesor
Tudor DARII
+37369353231
drochia@agroinform.md
Director Executiv AO Agro-Cons, Agronom licențiat, consultant legumicultură
Sergiu Coșman
+37379576064
sergiu_cosman@mail.ru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară