Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2018

Imagine:

În conformitate cu datele oferite de Biroul Naţional de Statistică producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 22340 mil. lei, constituind 100,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 0,2%.

Fitotehnie. Recoltarea culturilor agricole în anul curent se caracterizează prin ritmuri mai înalte față de anul trecut, îndeosebi a culturilor cerealiere. Totodată, finalizarea completă a recoltării culturilor cerealiere şi leguminoaselor boabe indică scăderea volumului de producție. Astfel, conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (cu excepția porumbului) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 1367,3 mii tone sau cu 13,6% mai puțin faţă de anul 2017, din care recolta grîului a constituit 1141,1 mii tone sau cu 8,8% mai puțin, a orzului – 174,8 mii tone (mai puțin cu 29,8%), leguminoaselor boabe – 46,0 mii tone (mai puțin cu 33,3%). Luînd în considerație, că producția cerealelor şi leguminoaselor boabe are o pondere mare în total producţia agricolă (15,4%), acest fapt a influențat negativ asupra volumului total al producţiei globale agricole.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, în ianuarie-septembrie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile se caracterizează prin majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 4,5%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 15,5%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 2%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,3% drept urmare a micşorării acesteia în întreprinderile agricole cu 8,6% şi în gospodăriile populației - cu 7,2%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 2,9% în rezultatul micşorării producţiei atît în întreprinderile agricole (cu 0,8%), cît şi în gospodăriile populației (cu 4,5%).

La 1 octombrie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, drept urmare a micşorării acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul porcinelor a crescut cu 7,2%, efectivul păsărilor - cu 2,6%, iar efectivul bovinelor s-a menţinut la nivelul anului precedent.

În ianuarie-septembrie 2018 în întreprinderile agricole nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 0,9% (în ianuarie-septembrie 2017 – 2,0%), porcinelor – 11,0% (13,9%).

admin
Luni, Octombrie 29, 2018 - 10:50