FARM oferă instruire tinerilor și femeilor fermier

Imagine:

Tinerii și femeile fermieri, care doresc să se lanseze într-o activitate economică și să acceseze subvenții în avans prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, au participat astăzi, 15 iunie 2019, la primul training din cadrul Programului de instruire în domeniul antreprenoriatului, care se desfășoară la Chișinău, în perioada 15 - 19 iunie 2019, și este organizat de către Federația Agricultorilor din Moldova (FARM).

La deschiderea cursului de instruire, directorul adjunct al Federației „FARM”, Iurie Hurmuzachi, a menționat importanța instruirii producătorilor agricoli în domeniul antreprenoriatului și le-a urat participanților să valorifice oportunitatea de a se perfecționa și de a asimila noi cunoștințe, pentru inițierea de afaceri noi în agricultură.

De asemenea, au intervenit cu varii informații utile experții Federației Agricultorilor din Moldova, Vasile Pojoga și Nicolae Arnaut, fiind elucidate aspecte ce țin nemijlocit de organizarea și conținutul cursului de instruire și de elegibilitatea participanților la cursuri.

La subiectele ce țin de domeniul antreprenoriatului, doctorul în științe economice Anatolie Ignat le-a oferit participanților o prelegere despre marketing și vânzări, participanții fiind instruiți referitor la deciziile de bază ale marketingului, despre concurență și mixul de marketing, strategia de vânzări etc.

FARM este o instituție recunoscută de către Ministerul Agriculturii, Dezvotării Regionale și Mediului pentru prestarea serviciilor de consultanță și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din „Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”. FARM este acreditată în organizarea instruirilor specializate pentru producătorii din sectorul horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, ştiinta solului, marketing, management, inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii inovaționale, inițierea de start-up-uri pentru tineri și femei.

admin
Marţi, Iunie 18, 2019 - 15:08